Tuesday, November 12, 2013

اعدام

اعدام

آنژلینا پولونسکایا
Anzhelina Polonskaya
اسدالله امرایی
طناب دار  باران مرده  از آسمان آویزان است.
سپیده دم فردا در زندانت  باز می‌شود.
دستنوشته‌های  پراکنده را از گوشه و کنار خاطراتت جمع می‌کنند
چهار متر مربع.
دو نگهبان می‌آیند از پشت سر هلت می‌دهند
با تو برادر می‌شوند. کشیشی خم می‌شود و زمزمه می‌کند
چند کلامی  و تو دلداده‌ات را در او می‌بینی
فقط یک دوست می ماند که خونسرد حکم را اجرا می‌کند.
ایستاده بر روی سکویی که  آخرین کلماتت، را در یکی دو خط به صدای بلند می‌گویی
کلماتی که سال‌ها در تنظیم‌شان کوشیده‌ای
خطاب به کسانی که واقعا به آنها نیاز دارند.
 گرد و غبار  که می‌خوابد
معلوم می‌شود اعدامت  خطا بوده و همدیگر را  مقصر می‌دانند و دوباره شما را می‌کشند.


آنژلینا پولونسکایا   
نویسنده و شاعر روس متولد 1969 است. شعر اعدام با اطلاع و اجازه‌ی شاعر منتشر شده است.
Анжелина  Полонская